Kayıt işlemleri İle İlgili Uyarılar
  • Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün 2 ön lisans veya 2 lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. 
  • YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
  • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  • Öğrencilerimizin Muafiyet Sınavları ile sıkıntı yaşamamaları için kayıt sayfamızda Muafiyet İşlemleri sayfasını kontrol ediniz.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez
  • 2022 YKS sonucunda üniversitemiz programlarını kazanan ancak bir Ortaöğretim kurumundan mezun olamayanlar 26 – 30 Eylül 2022 (EK KONTENJAN)  tarihleri arasında üniversitemize gelerek geçici kayıt yaptırmaları gerekir. Ancak 31 Aralık 2022 tarihine kadar mezuniyet diplomalarını getirmeyen öğrencilerin ilişiği kesilecektir.