Kayıt işlemleri İle İlgili Uyarılar

KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ UYARILAR

NOT 1:Yükseköğretim programlarında aynı anda örgün 2 ön lisans veya 2 lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. 

Üniversitemizde  Önlisans programını kazanmışsanız ve halen herhangi bir üniversitede  Önlisans programında kayıtlı iseniz kayıt yaptıramazsınız. Üniversitemizde Lisans programını kazanmışsanız ve halen herhangi bir üniversitede   Lisans programında kayıtlı iseniz kayıt yaptıramazsınız.  Mutlaka kayıtlı olduğunuz programdan ilişiğinizi kesmiş olmanız gerekmektedir.

NOT 2:YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

NOT 3:Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

NOT 4:Öğrencilerimizin Muafiyet Sınavları ile sıkıntı yaşamamaları için kayıt sayfamızda Muafiyet İşlemleri sayfasını kontrol ediniz.

2020 ÖSYS sonucunda üniversitemiz programlarını kazanan ancak bir Ortaöğretim kurumundan mezun olamayanlar 31 AĞUSTOS -05 EYLÜL 2020 tarihleri arasında ESOGÜ ONLİNE KAYIT sekmesinden geçici kayıt yapamak istediklerini beliten aşağıdaki dilekçeyi doldurup yükeleme yöntemiyle veya kendi bölümlerine ayrılan günde kayıt yerine gelerek üniversitemize geçici kayıt yaptırmaları gerekir. Ancak 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezuniyet diplomalarını getirmeyen öğrencilerin ilişiği kesilecektir.

Dilekçe için tıklayınız.

HEYET RAPORU: 

  • YÖK’TEN SALGIN NEDENİYLE ADAYLARA HEYET RAPORU KOLAYLIĞI

29 Ağustos 2020

 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak adaylardan; yerleşmiş olduğu yükseköğretim programında sağlık kurulu raporu için özel hüküm ile rapor alma zorunluluğu olan adayların Başkanlığımıza iletmiş olduğu  “salgın nedeniyle heyet raporu almada yaşadıkları sıkıntılar” değerlendirilerek, Sağlık Bakanlığı ile konuya ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Adaylardan iletilen bu sıkıntılar 28.08.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek,  2020 YKS yerleştirmeleri sonucunda, “Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar” hariç olmak üzere;

  • Programın özel koşulları arasında programa kayıt olabilmek için sağlık raporu istenen programlara yerleşen adayların, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilmelerine, 
  • Kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı gereğince (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb) "Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi", "Gemi Adamı Olur” belgesi, "Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur", “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” vb. belgeler istenen programlar için de süre uzatılarak öğrencilerin istenen belgeleri 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz etmelerine, 
  • Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanmasına,

 

KISALTMALAR

  1. TBTK: Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Muafiyet Sınavı
  2. TİMS: Temel İngilizce Muafiyet Sınavı 
  3. HAZIRLIK: Zorunlu Hazırlık Muafiyet Sınavı İfade etmektedir.
  4. HEYET RAPORU:(Tıp, Ebelik, Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri için)