Sıkça Sorulan Sorular

 

Üniversitenize hangi yöntemle öğrenci alınmaktadır?

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne ÖSYM tarafından yapılan YKS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme yöntemiyle öğrenci alınmaktadır. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan kontenjanlara göre adaylar tercihlerini yapmakta ve ÖSYM tarafından yerleştirilmektedirler.

 

Ek yerleştirme ile Üniversitenize öğrenci kabul ediliyor mu?

 

Evet, kesin kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM' ye bildirilir. İlk kayıtlarda oluşan taban puanların üstünde puan alan öğrenciler tercihleri sonunda Ek Yerleştirmeden yararlanırlar.

 

Katkı payı ve Öğrenim ücretlerini kim belirler?

 

Katkı  payı  ve  öğrenim  ücretleri  her  yıl  Bakanlar  Kurulu  tarafından  belirlenmektedir.  Normal  öğretim süresi içerisindeki normal örgün öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmamaktadır. Ancak üniversitemize kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda kaydı varsa(Açık Öğretim dahil) ilgili yarıyıl katkı payını öder. Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler katkı payı ödemesi yapmaktadır. İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücreti alınmaktadır.

 

Katkı payı/Öğrenim ücretinde farklılıklar var mı?

Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu bölüm/programlarına göre katkı pay/öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

 

Katkı payı/Öğrenim ücreti zamanında ödenmezse ne olur?

Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder. İlgili döneme ait katkı payını ödemeyen öğrenciler o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz ve herhangi bir işlem yaptıramazlar.

 

Herhangi bir nedenle öğrencilerin kaydının silindiği durumlarda, katkı payı/öğrenim ücreti geri ödenir mi?

Bakanlar Kurulu katkı payları uygulama esasının 27. maddesi gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanarak kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren veya okul değiştiren öğrencilerin katkı payı ücretleri geri ödenmez.

Akademik İzinli, öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti yatırır mı?

Üniversitemize ilk kaydını yaptırıp öğrencilik hakkını kazanan öğrenciler akademik izin isteğinde bulunabilirler. Ders kaydından önce akademik izin isteği kabul edilen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez katkı payı ödenmişse ücret iade edilmez. Üniversitemizde her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izin verilmektedir. Bir yarıyıl için akademik izinli sayılan öğrenci katkı pay/öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

 

Katkı payı/Öğrenim ücreti tutarını bulunduğum şehirden yatırabilir miyim?

Öğrencilerimizin yatıracakları katkı payı/öğrenim ücreti tutarları Daire Başkanlığımız tarafından Eylül ayı içinde bankaya bildirilmektedir.

Öğrencilerimiz bu durumu göz önüne alarak QNB Finans Bankası'nın herhangi bir şubesine öğrenci numaralarını belirtmek kaydıyla katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarını yatırabilirler.

 

 Banka Ödemeleri

Bir öğrencinin ödemesi gereken ücretin EFT veya Banka Havalesi olarak ödemesi kabul edilmez. Bu tür ödeme yapılmış bile olsa Öğrenci Bilgi Sistemine yansıtılamamaktadır. Lütfen bu şekilde ödeme yapmayınız.

Banka şubelerinden, ATM ve internet bankacılığından Üniversite Harç Ödemeleri menüsünden yapılan ödemeler anında sisteme yansır.

Öğretim diliniz nedir?

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Uçak Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar, Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümlerinde en az % 30 İngilizce eğitim verilmekte olup, Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans programında ise en az % 30 Arapça eğitim verilmekte olup, Zorunlu Arapça Hazırlık eğitimi verilmektedir. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne Yabancı Dil Puanı ile öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin sınava girdiği dil dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birisinden bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programında ise Zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. Diğer tüm bölüm ve programlarda öğretim dili Türkçedir.

Öğrenci Bilgi Sistemine nereden giriliyor?

Öğrenci numarası ve kullanıcı şifresi ile Üniversitemiz web sitesinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapılabiliyor.

 

Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti veriliyor mu?

Evet. Her öğrencinin mezun oluncaya kadar bir akademik danışmanı bulunmaktadır.

Bunun dışında Mediko Sosyal Merkezinde bulunan Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Gençlik Danışma Biriminde bulunan danışmanlardan öğrenciler yararlanabilir.

 

İnternet üzerinden ders kayıt/ekle-sil işlemleri

Internet üzerinden ders kayıt/ekle-sil işlemleri Tıp Fakültesi dışındaki tüm birimlerde uygulanmaktadır. Öğrenciler ders kayıt/ekle-sil işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemini kullanarak web üzerinden kendileri yapabilmektedir. Ekle-Sil günlerinde ise öğrencilere gerekli değişiklikleri yapma olanağı sağlanmaktadır.

 

Kayıt yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

Her öğretim yılında Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Belirlenen sürenin dışında kayıt yenileme işlemi yapılmıyor.

İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu süre öğrenim süresinden sayılır (Süre kaybı). Ayrıca, yalnızca katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için o dönem için ders kaydının yapılmış ve katkı payı/Öğrenim ücretinin ödenmiş olması gerekir.

 

Mazeret Sınavları nasıl gerçekleştiriliyor?

Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi sınavlarından veya final sınavından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarından sonraki hafta yapılır.

 

Öğrencileriniz ERASMUS' tan nasıl faydalanıyor?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin yurtdışındaki Üniversiteler ile yaptığı anlaşmalar sonucunda Üniversitede belli akademik başarıyı sağlamış öğrenciler 1 veya 2 yarıyıl olmak üzere yurtdışına gönderilirler.

 

Akademik İzin nedir?

Öğrencinin Yönetmelikte söz edilen süreler kadar öğrenimine ara vermesidir. Bu süreler öğrenim süresine dahil değildir. Haklı ve Geçerli nedenlere uygun mazereti kabul edilen öğrencilere Üniversitemizde her defasında bir yarıyılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izin verilmektedir.

Üniversite içinde yatay geçiş (bölümler arası geçiş) var mı?

Evet, Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde Eğitim Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kendi içindeki bölümler arasında bölümler arası yatay geçiş yapılabilmektedir. Fakülte ve Meslek Yüksekokulu hangi Bölümler arasında geçiş yapılacağını ve kontenjanlarını her öğretim yılında belirlerler ve Senatonun onayına sunarlar.

 

Üniversitenize nasıl yatay geçiş yapabilirim?

Yatay geçişler Lisans programlarında 2. ve 3. sınıfta öğretim yılı başında, önlisans programlarında ise 2. ve 3. yarıyıllar başında yapılabilmektedir. Başka bir Üniversiteden Üniversitemize geçiş yapmak isteyen öğrenciler Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeleri halinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenimlerine devam edebilirler.

 

Diğer Üniversitelere nasıl yatay geçiş yapılıyor?

Yatay geçiş yönetmeliğindeki koşulları yerine getiren öğrenci gitmek istediği Üniversiteye başvuru yapıyor. Başvurusu kabul edilen öğrencinin belgeleri Üniversite tarafından isteniyor.

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) nedir?

Lisans öğrenimine devam etmek isteyen Ön Lisans öğrencileri, ÖSYM'nce yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde kendi alanlarının devamı olan Lisans programlarında okuma hakkı elde ederler.

 

Başarılı Öğrencilere Belge veriliyor mu?

 

Sadece mezun öğrenciler için;

Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlar şeref öğrencisi, 3,50-4,00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.(Tıp Fakültesi hariç).

 

Çiftanadal, yandal programları var mı?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde, yerleştirildiği lisans (dört yıllık) programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla "Çift Ana Dal Programı" uygulanmaktadır. Ayrıca, belli bir alanda uzmanlık kazanmak isteyen başarılı öğrenciler diğer bölümlerde "Yan Dal Programı"na devam etmektedirler.

 

İlgili yönetmelik/yönerge/ilke, usul ve esaslara nerden erişebilirim?

Üniversitemiz web sayfasındaki Öğrenci İşleri başlığı altında yer alan Öğrenci Rehberi'nden ilgili mevzuata erişebilir,

Öğrenci İşleri Duyuruları başlığı altında uygulama esas ve usullere ait bilgileri izleyebilirsiniz.

 

Aktif öğrenciyim/mezun öğrenciyim, transkript belgesini nerden ve nasıl alabilirim?

Belge talebi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Form dilekçe örneği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında bulunmaktadır.

 

Kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?

Üniversitemize ilk kayıt esnasında öğrenciye çipli kimlik kartı verilir. Bu kart, her yıl bandrol yapıştırılması koşuluyla öğrenim süresince geçerlidir. Bandrol yapıştırmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve hizmet talebinde bulunamazlar. Bandroller, kayıt yenileme işleminden sonra ilgili fakülte/bölüm sekreterliğinden temin edilir. Öğrenci Kimlik Kartları elektronik cüzdan olarak yemekhane ve kütüphane hizmetlerinde de kullanılmaktadır.

Kayıt Silme ve İlişik Kesme Hangi Durumlarda ve Nasıl Yapılır?

 

Öğrencinin kaydının silinmesi için; sadece kendi isteği ile ve yazılı başvuruda bulunması halinde ilişik kesme işleminden sonra kaydı silinir. Kayıt sildirme işlemini öğrencinin mutlaka kendisinin yaptırması gereklidir. Kendisi yok ise vekâlet vermesi gereklidir. Öğrenci İşlerinden alınacak bir formu ilgili yerlere onaylattıktan sonra ilişik kesme işlemi tamamlanır.

 

Öğrenci İşleri şifremi unuttum! Ne yapmalıyım?

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına kimliğiniz ile bizzat başvurarak şifre alabilirsiniz.

Mezuniyet halinde nasıl belge alınıyor?

Tüm derslerini ve varsa sorumlu olduğu stajlarını başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencinin mezuniyet değerlendirme raporu Fakültesine gönderiliyor. Mezuniyeti uygun görülen öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınıyor. Bu karara göre öğrenci mezun ediliyor. Hazırlanan diploma Dekan / Yüksekokul Müdürü ve Rektör tarafından imzalanıyor. Öğrenci ilişik kesme formunu ilgili yerlere imzalattıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından diplomasını teslim alıyor.