Üniversitemize Gelerek Kayıt Yapacak Öğrenci İşlemleri

ÜNİVERSİTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  • Lise diplomasının aslı ve fotokopisi (veya yeni tarihli mezuniyet belgesi ve fotokopisi), Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopisi ile kayıt yapılacaktır. Lise diplomasını kaybedenlerin, mezun oldukları liselerden kayıp belgesi almaları gerekmektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik  belgesinin aslı ve fotokopisi,
  • 3 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
  • Eskişehir Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programına kayıt yaptıracak öğrencilerden Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge (E- Devlet üzerinden alınabilir) ile Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). Sağlık raporu üzerinde tüm doktorların imzasının olduğu şu ibare yer almalıdır. "Adayın uçak teknolojisi programında öğrenim görmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır"  

 

         KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
         Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir

 

Kayıt Merkezi: Üniversitemize gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin kayıtları "Meşelik Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılacaktır.