Ders Muafiyet İşlemleri

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK/MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI

Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi’nin Önlisans, lisans programlarına YGS, LYS, DGS ile akademik birimlerine yatay geçişlerde ve bir başka yükseköğrenim kurumunda öğrenim görülen her türlü ders eşdeğerliliği /muafiyet ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 • Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim- öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde eşdeğerliği yapılması istenilen derslerin,
  • Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
  • Transkript, (Türkçe ve İngilizce)

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 • Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
 • Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir. Öğrencinin ders eşdeğerliği/muafiyet talebi; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, muaf olunan kredi sayısına göre intibakı yapılır. İntibakının yapıldığı sınıftaki öğrencilerin mezuniyet değerlendirme guruplarına tabi olur ve intibak ettirildiği yıl kadar süre azami öğrenim süresinden düşülür, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
 • Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.
 • Bölüm İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;
 • Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, başarı notunu 4.00 üzerinden en az 2.00 (veya eşdeğeri) kadar olmalıdır.
 • Lisans ve önlisans düzeyinde alınan ve başarılan Sosyal Seçmeli I ve II, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Yabancı Dil I ve II, Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.
 • Örgün olmayan (uzaktan eğitim, açık öğretim, vb) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.
 • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.
 • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %75’ine eşit olması gereklidir.
 • Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı baz alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.
  • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel kredisi yoksa, dersin ECTS (AKTS) kredisinin %75’ine eşit olmalıdır.

- Öğrenim süresi içerisinde ilgili birim yönetim kurulu kararı olmadan diğer bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler eşdeğer kabul edilmez. Eşdeğer sayılan derslerin notları genel not ortalamasına katılır.