Kayıt İçin Gerekli Belgeler

ÜNİVERSİYE GELİP KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

E-DEVLET KAYDI YAPAN ÖĞRENCİNİN BARKOTLU ÇIKTI ALIP KAYDINI TAMAMLADIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEMİZE HİÇBİR EVRAK GETİRMESİ GEREKMEMEKTEDİR.  

Kayıt randevunuza geldiğinizde aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak beraberinizde getirmeniz gerekmektedir.

[1] Lise Diploması,
Mezun olduğunuz liseden aldığınız diplomanın "ASLI” ve 2 adet fotokopisi. (DGS ile kazanan öğrencilerin ön lisans diplomasını getirmeleri yeterli olacaktır.)
Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.
[2] 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Üzerine öğrenci numarası ve telefon numarası yazılmış olmalı.)

[3] 4 adet 4.5cm x 6cm boyutunda fotoğraf Fotoğraflarınızı dağılmayacak şekilde küçük bir zarfla teslim ediniz.

[4] Heyet Raporu, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri (Bknz. 2019 ÖSYM Kılavuzu madde 87), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (Bknz. 2019 ÖSYS Kılavuzu madde 233 ve 845)  kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler “tam teşekküllü” bir “resmi hastane”den heyet raporu alacaklardır.

Diğer bölüm/programlara yerleştirilen öğrencilerden "Heyet Raporu” istenmemektedir.

[5] Kayıt Dilekçesi (OGUBS de formlar doldurulduktan sonra çıktısı alınacaktır.)

[6] “Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” veya “Temel İngilizce Muafiyet Sınavı” Giriş Belgesi
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı /Arapça Hazırlık Sınıfı olan bölümlere kayıt olacak öğrenciler (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, İlahiyat Fakültesi Lisans, Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü) Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alacakları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınavına Giriş Belgesini sınava giriş belgesi olarak kullanacaklardır. Benzer şekilde, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olmayan bölümlere kayıt olacak öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi’nden alacakları Temel İngilizce Muafiyet Sınavına Giriş Belgesini sınava giriş belgesi olarak kullanacaklardır. Fotoğraflı olması gereken bu belgede İlgili sınav bilgileri (sınav tarihi, sınav salonu ve sıra numaraları) bulunmaktadır.

Sınava giriş için Sınava giriş belgesinin yanında öğrenci kimliğinizi ve nüfus cüzdanınızı da yanınızda bulundurunuz.

[7] "Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı" dersi Muafiyet Sınavı Giriş Belgesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi Muafiyet Sınavına girmek isteyen öğrencilerin, (enformatik.ogu.edu.tr) adresindeki TBTK Dersi Muafiyet Sınavı Kayıt Modülünden başvurularını en geç 19 Ağustos 2019 saat: 15.00 ile 16 Eylül 2019 saat: 15.00’ e kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında başvurusunu yapanların, “Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavına Giriş Belgesi”ni başvuru yaptıkları kayıt modülünden (enformatik.ogu.edu.tr16 Eylül 2019 saat: 17.00’den itibaren temin ederek sınava getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgesi gerekli sınav bilgilerini içerecektir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen öğrenciler sınava alınmayacaktır.


UYARI.
-Eksik belgeler ile kayıt yapılmaz.
-Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
-Kesin kayıta geldiğinizde tüm belgeleriniz hazır olmalıdır.
-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.