Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Nedir?

Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, üniversitemizdeki eğitim-öğretimin tamamının veya bir kısmının (%30 ve fazlası) İngilizce olduğu ve İlahiyat Fakültesi  İlahiyat  (Arapça Hazırlık) bölümlerindeki dil yeterliliğinin ölçüldüğü “Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ve İngilizce I ve İngilizce II derslerinde yeterli olup olmadığınızın belirlendiği “Temel İngilizce Muafiyet Sınavıdır.

Yabancı Dil Hazırlık Programının zorunlu olduğu aşağıda belirtilen bölümlerin öğrencileri HAZIRLIK YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI'na girmek ZORUNDADIRLAR.

 

Sevgili Öğrencilerimiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesine Hoş geldiniz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Bilgisayar Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Mimarlık,

Uluslararası İlişkiler,

İngilizce Öğretmenliği

Bölümü öğrencileri kendi bölümlerine geçmeden önce Zorunlu İngilizce Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar. Yukarıdaki bölüm öğrencilerinin bölümlerinde eğitime başlayabilmeleri için gerekli seviyede yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmek amacıyla Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olanlar, bölümlerinde eğitime başlar, başarısız olanlar ise hazırlık okumak ve başarılı olmak zorundadır. Sınav sonuçları öğrencilerin seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmesini de sağladığından, sınava girmek öğrencinin yararınadır. Sınava girmeyen öğrenciler başlangıç seviyesine yerleştirilecektir.

 Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı 24 Eylül 2019 Saat 09.30 da (test sınavı) yapılacaktır.

Test Sınavının sonucuna göre konuşma ve yazma sınavları 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde olacaktır ve Yabancı Diller Bölümü internet sayfasında   ( ydb.ogu.edu.tr ) bilgilendirme yapılacaktır.

Sınava katılacak öğrencilerin başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için tıklayınız.

 

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencileri kendi bölümlerine geçmeden önce Zorunlu Almanca / Fransızca Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencilerinin bölümlerinde eğitime başlayabilmeleri için gerekli seviyede yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olup olmadıklarını ölçmek amacıyla Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı yapılır. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü hangi dil ile kazandıysa, o dilin dışında bir dil eğitimi almak zorundadır. Mesela İngilizce dil puanı ile üniversitemize yerleştiyse Almanca ya da Fransızca (tercih edeceği) hazırlık okumak zorundadır. Hangi dilden hazırlık okumak istiyorsa o dilin sınavına girerler.  Bu sınavda başarılı olanlar, bölümlerinde eğitime başlar, başarısız olanlar ise hazırlık okumak ve başarılı olmak zorundadır.

Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı 24 Eylül 2019 Saat 09.30 da (test sınavı) yapılacaktır.

Test Sınavının sonucuna göre konuşma ve yazma sınavları 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde olacaktır ve Yabancı Diller Bölümü internet sayfasında   ( ydb.ogu.edu.tr ) bilgilendirme yapılacaktır.

Sınava katılacak öğrencilerin dil seçmesi ve başvuru yapması gerekmektedir. Dil seçimi ve başvuru için tıklayınız.

 

Diğer Bölümlerin Öğrencileri

Üniversitemizin zorunlu hazırlık programı olan bölümler haricindeki bölümlerine yerleşen öğrencilerimiz, ilk yıllarında İngilizce dersi almak zorundadırlar. Yeterli yabancı dil bilgisi olan öğrencilerimiz Temel İngilizce Muafiyet Sınavı’na katılarak ve başarılı olarak bu dersten muaf olabilirler. Bu sınav, eğitimin tamamen Türkçe olarak yürütüldüğü bölümlerdeki öğrencilerin, öğrenim programlarının 1. yılında var olan Temel İngilizce (Yabancı Dil 1 ve 2, veya bazı bölümlerdeki adıyla İngilizce 1 ve 2) derslerinden muaf olmak için girdikleri muafiyet sınavıdır. A1-A2 seviyede çoktan seçmeli sınava katılım, öğrencilerin yararınadır.

Temel İngilizce Muafiyet Sınavı 23 Eylül 2019 tarihinde saat 09:30 da yapılacaktır.

 

 

SINAVA GİRMEK İÇİN SINAV GİRİŞ BELGENİZİ VE ÖĞRENCİ KİMLİĞİNİZİ / TC KİMLİK BELGENİZİ GETİRİNİZ.

Sınava Giriş Belgeniz olmadan, belgede belirtilen bina ve derslik dışında bir yerde sınava girmeniz mümkün değildir.