YABANCI DİL MUAFİYET SINAVLARI

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Nedir?

Yabancı Dil Muafiyet Sınavları, üniversitemizdeki eğitim-öğretimde uygulanan yabancı dil programlarında, yeterli olup olmadığınızın belirlendiği sınavlardır.

 Yabancı Dil Hazırlık Programının zorunlu olduğu belirtilen bölümlerin öğrencileri (aşağıdaki uyarı notunu dikkatle okuyunuz) HAZIRLIK YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI' na girmek ZORUNDADIRLAR. (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği ile Mimarlık Bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İlahiyat Fakültesi)

 

HAZIRLIK YABANCI DİL

MUAFİYET SINAVI

11 EYLÜL 2012

Salı Günü

Saat 10:00

 

 

İngilizce Hazırlık Programının olmadığı diğer bölümlerin öğrencileri de İngilizce dil bilgisi düzeylerinin yeterli olduğunu düşünüyorlarsa, TEMEL İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI’na  MUTLAKA girmelidirler.

 

                                                                       TEMEL İNGİLİZCE

MUAFİYET SINAVI

12 EYLÜL 2012

Çarşamba Günü

Saat 10:00

 

 

 

 

Neden bir Ortak Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girmiyoruz?

 

Üniversitemizde iki tür Yabancı Dil Muafiyet Sınavı uygulanmaktadır:

(1) HAZIRLIK YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI: Yabancı Dil Hazırlık programının ZORUNLU OLDUĞU bölüm öğrencilerine (bu sınavı başaramayanlar bir yıl hazırlık programına tabi tutulacaktır) uygulanmaktadır. (Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü öğrencileri sınava girdikleri yabancı dilin dışında  İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden Hazırlık Eğitimi göreceklerdir).

Hazırlık programından  muaf olan öğrencilerden yabancı bir dilde ders aldığında, başarılı olmaları için gereken dinleme, okuma, anlama, dil bilim ve yazma becerilerinde yeterlilik aranmaktadır.

UYARI...

Hazırlık programına tabi olacak öğrencilerinin 11 EYLÜL 2012'deki sınava katılmaları zorunludur. Bu sınav aynı zamanda ilk kur sınavı olarak algılanmalıdır. Yanlış bir kur'a yerleşmeniz sizin aleyhinizde sonuçlar doğurabilir.

Hazırlık öğrencilerinin dersleri  17 EYLÜL 2012  tarihinde başlayacaktır.

 

KUR BELİRLEME sınavları hafta içinde Yabancı Diller Bölümünde yapılacaktır.

 

Üniversitemiz Hazırlık programından muaf olabilmek için girmeniz gereken Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı dışında, varsa girmiş olduğunuz, Ulusal ve Uluslararası nitelikteki geçerli Yeterlilik Sınavları ve hazırlık programından muafiyet için gerekli minimum puanlar* aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

ESOGU

Yab.Dil Bölümü

Hazırlık Muafiyet

 Sınavı

KPDS/ÜDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT 

TOEFL

PBT 

IELTS 

 

 

FCE/CAE/

CPE

70

65

78

210

547

4.5

C

 (*) Son 3 yıl içinde girilmiş sınavlar olmalı ve öğrenci sınav sonuç belgesinin aslını ibraz etmelidir.

 

(2) TEMEL İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI: Yabancı Dil Hazırlık programının OLMADIĞI  bölümlerde bir yıl boyunca, İngilizce I ve İngilizce II adları altında, fakültelerde 3 saat, Yüksek okullarda 2 saat olmak üzere iki dönem verilen bu Temel İngilizce derslerini almak ve başarmak zorundasınız. (Hazırlık programından MUAF olan öğrenciler ile Hazırlık Programını BAŞARI ile geçen öğrenciler bu dersleri almakla yükümlü DEĞİLDİR.) Bu derslerde İngilizce’nin temel kavramları ve uygulamaları işlenmektedir. Ders içerikleri ve amaçladığımız düzey, Anadolu liseleri, süper liseler ve hazırlık programı olan özel ve diğer lise mezunlarının edindikleri İngilizce seviyelerinin altındadır.

TAVSİYE...

İngilizce bilgi ve düzeyinin orta veya üstü olduğunu düşünen öğrencilerimizin Temel İngilizce Muafiyet sınavına katılmalarını ve muaf olmaları için çaba göstermelerini tavsiye ediyoruz. Aksi durumda, hiç ya da çok az İngilizce bilgisine sahip öğrencilerle beraber (devam etmek zorunda olduğunuz derslerdir), bu dersleri alarak sıkılmanız kaçınılmaz olacaktır.

 

  HAZIRLIK PROGRAMININ ZORUNLU OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZIRLIK PROGRAMININ ZORUNLU OLMADIĞI DİĞER BÖLÜM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

 

ÖNEMLİ...

Bir başka üniversite'nin Hazırlık sınıfından muaf olmak veya hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak ESOGÜ Hazırlık Yabancı Dil Muafiyetinde dikkate alınmaz.

 

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı /Arapça Hazırlık Sınıfı olan bölümlere kayıt olacak öğrenciler (Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü, İlahiyat Fakültesi) Öğrenci Bilgi Sistemi’nden iki  nüsha olarak alacakları Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınavına Giriş Belgesinin bir nüshasını kayıt masası görevlilerine teslim edeceklerdir.

Benzer şekilde, Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olmayan bölümlere kayıt olacak öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi’nden iki nüsha olarak alacakları Temel İngilizce Muafiyet Sınavına Giriş Belgesi’nin bir nüshasını kayıt masası görevlilerine teslim edeceklerdir.Diğer nüsha öğrencide kalacaktır. İlgili sınav bilgileri (sınav tarihi, sınav salonu ve sıra numaraları) öğrencilerin bu belgelerin kendilerinde kalan kısımlarında bulunmaktadır.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi’nden bilgi girişi yapıldıktan sonra çıktısı alınacaktır.Kesin kayıt için Kayıt Merkezine gelirken Zorunlu Hazırlık Programına tabi olan bölümler Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı, bunun dışında kalan diğer bölümlerin öğrencileri sınavına girmek istiyorlarsa, Temel İngilizce Muafiyet Sınavı Giriş Belgesi çıktılarını alarak gelecektir. Bu belge çıktısının bir nüshası sınavda kullanmak üzere sizde kalacaktır.