MATBU/FORM DİLEKÇELER
 
Sevgili Öğrenciler,
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde geçirdiğiniz zaman zarfında ihtiyaç duyacağınız çeşitli belgelere  (öğrenci belgesi, not belgesi/transkript, kimlik yenileme, vs) ihtiyaç duyduğunuzda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına (ÖİDB) bir matbu dilekçe ile başvurmanız gerekecektir.
 
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının web sitesinde her amaca yönelik hazır matbu/form dilekçeler mevcuttur. Dilekçelere http://ogrenci.ogu.edu.tr/icerik.aspx?ID=11 sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu web sayfasını Sık Kullanılanlar'a ekleyiniz. Öğrenciliğiniz boyunca gerektikçe bu form dilekçeleri indirip, tercihen bilgisayarda doldurduktan sonra, ÖİDB’na başvurmanız halinde işlemlerin zaman kaybı olmadan, daha hızlı ve bilgileriniz eksiksiz bir şekilde yürümesine neden olacaktır.

 

BAŞVURU BELGE ÜCRETLERİ

İŞLEM
ÜCRET
Kayıt Gideri (İlk Kayıt)
60 TL
Kayıp Kimlik Yenileme
20 TL
Kayıp Diploma Dahil Ücreti
20 TL
Yabancı Uyruklu (Lisans) Başvuru
40Euro
Öğrenci Belgesi Türkçe-İngilizce (2. Nüsha)*
5 TL
Not Durum Belgesi (Transcript) Türkçe-İngilizce (2. Nüsha)*
3 TL
Diploma Eki (2.Nüsha)**
20 TL

Ücretler İŞ BANKASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Şubesindeki 4406-75879 numaralı hesaba  yatırılır. Ayrıca Rektörlük Binası giriş katında bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılabilir.

Kimlik bandorulü, askerlik belgesi, harçsız pasaport talep yazısı, "ilgili makama" başlıklı resmi yazılar, kurumlararası yazışmalar (mezuniyet teyidi, emekli sandığı/SGK, başarı teyidi, burslar vb), şeref/yüksek şeref öğrenci belgesi, diploma eki (1.ci nüsha) gibi belgelerden ÜCRET ALIN-MA-MAK-TADIR.

UYARI...

"İLK KAYIT" öğrencilerinden SADECE 60 TL ilk kayıt gideri alınmaktadır.