TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ MUAFİYET SINAVI

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri hariç) ,             İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencilerinin almak zorunda olduğu Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi için her eğitim-öğretim dönemi başında bir Muafiyet Sınavı uygulanır. Söz konusu fakültelerin ders programlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinde bilgisayar işletim sistemi ve bazı yazılımların kullanımı konusunda öğrencilerin temel bilgilerle donatılması ve yeterli bir düzeye getirilmesi hedeflemektedir. 

Ders içeriği bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, ofis yazılımları (Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer ve Access) içermektedir. Dersler, bir saat teori ve iki saat uygulama şeklinde olup, uygulamalar bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Deneyimlerimiz göstermiştir ki öğrencilerimizin bilgisayar bilgi/beceri düzeyleri çok farklıdır. Söz konusu farkın eğitim niteliğine olumsuzluklarını gidermek amacıyla arzu eden öğrencilerin katılacağı bir “muafiyet sınavı” düzenlenmektedir. 100 puan üzerinden değerlendirilen bu sınavda 50 ve üzeri puan alan öğrenciler söz konusu dersten muaf olur; yani bu dersi almak ve başarmak zorunda değilsiniz.

Bilgisayar bilgi ve becerilerinizin yeterli olduğunu düşünüyorsanız, Bilgisayar Bilgisi ve Olanakları başlığı altında, online formundaki Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavına Girmek İstiyor musunuz? sorusunu EVET olarak yanıtlayınız.    

BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Dersi

MUAFİYET SINAVI

14 EYLÜL 2011

Çarşamba Günü

Saat 14:00

 

DİKKAT!..

Sınav Sonuçları 16 Eylül 2011'de http://www.ogu.edu.tr/ duyurulacaktır.